VÁROSUNKBAN JÁRT A MINISZTERI BIZTOS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, Kovácsné Bárány Ildikó és a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke, Hegedűsné Végvári Katalin mindezt augusztus 30-án fejtették ki, amely az Aranyhíd Polgári Egyesület meghívására történt.

A balatonalmádi munkaértekezleten a szülők képviseletében Császár Melinda és Kováts Anna, az Aranyhíd Polgári Egyesület részéről pedig az egyesület vezetői, Czompó Gábor elnök és Dukai-Nagy Gergely elnökségi tag vett részt.

A megbeszélés a Magtár Rendezvényközpontban zajlott, ahol vendégeinket Veszeli Lajos, a város díszpolgára, az Aranyhíd Polgári Egyesület tagja az Új Dunántúli Tárlat alkotásai között kalauzolta.

A munkaértekezlet az Aranyhíd Polgári Egyesület bölcsőde létesítésével kapcsolatos kitartó, több hónapos munkájának kiemelt állomása volt. Mint ismeretes, az Aranyhíd néhány nappal Kovácsné Bárány Ildikó kinevezését követően azonnal felvette vele a kapcsolatot, kérve a személyes egyeztetés lehetőségét az aggasztó bölcsődei helyzet mielőbbi megoldása érdekében. A miniszteri biztos asszony megtisztelte egyesületünket és városunkat azzal, hogy nagyon rövid időn belül egy teljes munkanapot töltött velünk Balatonalmádiban támogatva egyesületünk erőfeszítését, hogy elérhető távlatot nyújtson az itt élő családoknak.

A találkozó egyik céljaként közvetlenül tájékoztattuk a vendégeket a bölcsőde létesítésének helyzetéről, annak főbb állomásairól és a jelenlegi állapotról. Mind a szülők, mind az egyesület vezetősége megerősítette azt a tényt, hogy a magas igény ellenére nincs bölcsőde a városban annak dacára sem, hogy a környéken Balatonalmádinál sokkal kisebb településeken is jól működő bölcsődék állnak a családok rendelkezésére. A miniszteri biztos és az elnök asszonynak elmondtuk, hogy a hivatalosan rendelkezésükre álló, Balatonalmádi Önkormányzata által végzett felmérések alapján a 40 bölcsődei férőhely-igény nem tükrözi a valós szükségletet, miután a szomszédos településekre körülbelül 50 balatonalmádi apróságot hordanak szüleik. A valós igény 80, illetve még több férőhely. Az 50 gyermek más településekre utaztatása mind időben, mind utazási költségben jelentős terhet ró a családokra.  Ugyancsak fontos körülmény, hogy az igényfelmérés ugyan jogszabályi kötelezettség, annak elvégzése a helyi szokásokhoz kell igazodjék. Más kérdés, hogy az igényfelmérés végeredménye és a valós igény közti különbség minimum a mérés gyakorlatának helyességét veti fel.

A fentiek alapján a mindannyian egyetértettek abban, hogy mielőbb létesüljön megfelelő létszámmal bölcsőde a városban.

Az Aranyhíd Polgári Egyesület tájékoztatta a vendégeket arról a hónapok óta ismertté vált álláspontjáról is, miszerint az új óvoda átadása után üressé váló Bajcsy-Zsilinszky utcai épületegyüttes alkalmassá tehető, hogy minimum 60, de akár 70 fölötti létszámmal működő bölcsődeként működhessen tovább. A lapos épületben három (14-14-12 fős csoport), a felújítandó Kánya-villában pedig további három csoport (12-12-12) elhelyezését lehetne kialakítani. A jelenlegi városvezetés nem osztja ezt a nézetet, az önkormányzat által július 31-én benyújtott pályázatban csupán a 40 kisgyermeket befogadó lapos épület átalakítása szerepel. Sem a szülők, sem az egyesület véleményét nem vették figyelembe, ezért közös akciók keretében igyekszünk véleményünknek hangot adni: aláírásgyűjtő kampány („Bölcsit a Bajcsyba!”), piknik szervezése, írásbeli beadvány készítése, álláspontunk kifejtése fölszólalás keretében testületi ülésen.

Városunk a gyermeklétszámot illetően abban a kivételes helyzetben van, hogy a 250 fős óvoda lassan kicsinek bizonyul. A tárgyaló felek szerint a mindenkori városvezetésnek már most 5-10 éves távlatokban kell gondolkodnia az általános iskolai férőhelyek kapcsán.

Városunkban, ahol nagyon sok a nagycsaládos – és szerencsére az egy vagy két gyermeket nevelő család is -, igen fontos lenne, hogy azok az édesanyák, akik dolgozni szeretnének vagy kényszerülnek, ezt akár részmunkaidőben megtehessék. Egyes településeken rendező elvként működik, hogy a teljes állásban dolgozni kívánó anyukák a bölcsődei ellátás szempontjából előnyt élveznek a részmunkaidőben foglalkoztatandó édesanyákkal szemben. Ez a kiválasztási gyakorlat a polgármester szerint elfogadható. Ezzel szemben a miniszteri biztos asszony leszögezte, a kormány számára egyaránt fontosak a részmunkaidőben és a  40 órában dolgozó anyukák. Az Aranyhidasok úgy vélik, mindenkinek egyfomán joga van bölcsődei ellátáshoz. Nem a rendezőelvek felállítására kell koncentrálni, nem az erőforrásokat újraosztani, szakértőket, szakmai testületeket igénybe venni. Mindezek helyett döntési lehetőséget kell biztosítani a családoknak – függetlenül attól, hogy az anyukák hány órában, milyen beosztásban kívánnak a munkaerőpiacra visszatérni. Különleges, kivételes időket élünk ebből a szempontból: most pályázati forrás és kormányzati stratégiai szándék is kínálkozik ehhez. A tárgyaló felek leszögezték, a 40 férőhelyes bölcsőde olyan konfliktusok forrása lehet, ami elkerülhető, továbbá a 40 férőhelyes bölcsőde ilyen körülmények és ekkora igény esetén nincs összhangban a kormányzati stratégiai szándékkal. Ebben a kérdésben is teljes volt az egyetértés a hölgyek és a vendéglátók között.

Kovácsné Bárány Ildikó több ízben említette a kedvező pályázati lehetőségeket. Ezek szerint a 2019 szeptember végéig benyújtható, megvalósításhoz szükséges pályázatokhoz nem kell önerő az önkormányzat részéről, valamint a bölcsődei férőhelyek kialakításának nincs felső korlátja. Ez rendkívül kedvező, soha vissza nem térő megoldást kínál valamennyi településnek, így Balatonalmádinak is.

Noha az idő rendkívül rövid, az Aranyhíd Polgári Egyesület minden lehetséges eszközzel szorgalmazza, hogy a város vezetői olyan bölcsődei megoldásban gondolkodjanak, amely a lehető legtöbb férőhely igényt is képes kiszolgálni. Legyen Balatonalmádi az a város, ahol a más településen élő gyermekeket, családokat bölcsődei ellátás szempontjából tudjuk fogadni.

A szakmai egyeztetést kötetlen, kiváló hangulatú munkaebéd követte.

A munkaebédet követően a meghívott vendégek és a vendéglátók közösen megtekintették a városban meglévő és épülő óvodákat. A bejárás alkalmával Keszey János polgármester úr is csatlakozott az egyeztetéshez. Miniszteri biztos asszony javasolta polgármester úrnak, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata a már benyújtott bölcsőde létesítési pályázatait vonja vissza. Javasolta, hogy a visszavonással párhuzamosan szeptember 30-ig olyan pályázat benyújtását, amelyben a Kánya villával összevontan, 70 főt meghaladó férőhelyes bölcsődét alakítanak ki. A határidő közelségére, így a pályázati anyag teljességére vonatkozó észrevételekre mind a miniszteri biztos asszony, mind az elnök asszony azt a jól bevált gyakorlatot javasolta, hogy a határidő betartása mellett a lényeges pályázati információkat nyújtsák be; ezt követően a pályázathoz kapcsolódó adatok összessége később hiánypótlásként beadható, így a pályázathoz 100 százalékban kész tervekkel nem feltétlenül kell rendelkezni. A miniszteri biztos asszony tájékoztatása szerint a hiánypótlási felszólítások, valamint a végső jóváhagyások nagyon rövid határidővel történnek.

A kormányzati szándék alapján Balatonalmádinak minden lehetősége megvan a Kánya villa felújítására. Vendégeink külön kiemelték: a Kánya villa mindenben megfelel mind a jelenlegi, mind a 2020-tól érvényes bölcsődeépítési jogszabályi előírásainak. A miniszteri biztos asszony és az elnök asszony leszögezte: a lapos épületben található, 2018-ban 85 millió forintból felújított konyha megtartása, további üzemeltetése nagyon kedvező megoldás a városnak, mivel pici gyerekek esetén nem támogatják, hogy a főzés máshol történjen, mint ahol a gyerekeket elhelyezték.

Polgármester úr felvetette: az önkormányzat pénzügyi szakértői szerint 20 millió forint többlet költséget jelent a városnak a bölcsőde. A miniszteri biztos asszony úgy gondolja, a létesítmények üzemeltetése gyakorlatilag önerő nélkül megtehető, például a szükséges létszám erejéig mind a munkabéreket, mind a járulékokat központi költségvetésből tudják finanszírozni az egyéb működési költségekkel együtt. Az Aranyhíd Egyesület számára ez egyértelműen azt is jelenti, hogy az Új Almádi Újság 2019 augusztusi számában ezzel kapcsolatban megjelent adatok nem megalapozottak.

A rendkívül hasznos munkanap zárásaként mind a miniszteri biztos asszony, mind az elnök asszony biztosította a vendéglátókat arról, hogy a Balatonalmádi Város Önkormányzata által benyújtandó pályázatokhoz segítséget nyújtanak.

Vendégeink egyúttal jelezték, várják, hogy a kibővített befogadóképességű bölcsőde átadásánál személyesen jelen lehessenek.

Balatonalmádi, 2019. augusztus 30.

Frissítés 2019.09.04

A mai napon megküldtük kérelmünket Balatonalmádi Város Polgármesterének és Képviselőtestületének, melyet az alábbi kérelemre kattintva olvashatnak:

Kérelem