Az Aranyhíd Polgári Egyesület szakmai csoportjának véleménye a Bajcsy úti óvoda bölcsődévé alakíthatóságáról

Mint azt korábban ismertettük, a jelenleg beadott bölcsőde pályázatok férőhelye nem elégíti ki a város igényét, későbbiekben is csak minimálisan bővíthetők, és jelentős költséggel bírnak. Az Ady Endre úti bölcsőde 24 fős, bekerülési költsége a pályázatkori adatok alapján 180 millió Ft, a Bajcsy úti lapos épület átalakítás után 36 fős lenne, bekerülési költsége a pályázatkori adatok alapján 80 millió Ft. Így összesen az új 60 férőhely 260 millióból lenne megvalósítható a 2 évvel ezelőtti kalkulációval. Becslésünk alapján mai árakon ez 390 millióba kerülne. Az Ady Endre úti bölcsőde tervei alapján további egy csoportszobával bővíthető az épület, de az étkeztetést ugyanúgy a Bajcsy úti lapos épület új konyhájából oldanák meg. A lapos épület hozzáépítéssel nem bővíthető.

A fent leírtak és a Kánya-villa felszabadulása okán kézenfekvőnek tűnik az épület bölcsődeként való hasznosítása, már csak azért is mert az Önkormányzatnak sem volt határozott elképzelése az épület hasznosításával kapcsolatban. Egyesületünk javasolta a képviselő-testületi ülésen, hogy az Önkormányzat készítsen, vagy készíttessen megvalósíthatósági, avagy koncepció tervet az épület bölcsődeként való hasznosítására, ami tudomásunk szerint már folyamatban is van. A megvalósíthatóság nem egyszerű az adott környezetben, ezért szükséges alaposan előkészíteni a tervezési feladatot, egyeztetni a szakhatóságokkal (amit az Önkormányzat maga is megtehetett volna, nem volt szükségszerű külső tervező megbízása).

Néhány szakmai információ:

  1. Legfontosabb és kötelezően szem előtt tartandó adottság, hogy a lapos tetős épület és a Kánya-villa két külön helyrajzi számú telken helyezkedik el. A telkek összevonásával és a szabályozási terv változtatásával a bővítési lehetőség is felvetődhet. A két épület jelenleg Vt12-es besorolású, 30 %-os beépítési lehetőséggel.
  2. A Kánya-villa helyi védett épület. A felújításánál Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 26/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete előírásait figyelembe kell venni (12. 14.§ (1-4) bekezdés).
  3. Az épület műszaki felújítása és bölcsődeként hasznosítása Balatonalmádi városának kötelessége és hosszabb távon érdeke is.
  4. Szabvány (és nem jogszabály) írja elő, hogy a bölcsődei csoportszoba csak földszintes elhelyezésű lehet. Az OTSZ annyit határoz meg, hogy a bejárat földszintre, vagy kijárati szintre kell, hogy essen. A szabványtól pedig adott esetben, szakhatósági hozzájárulással el lehet térni.
  5. Akadálymentesíteni nem kell a villát, mert a mozgáskorlátozottaknak ott van a lapos épület. Amennyiben ez megrendelői igény, vagy szakhatósági előírásként kötelezővé válik, úgy műszakilag rámpák és akadálymentes korlátok építésével megoldható, példaként az Ady Endre utcai (Egészségház mögötti) Leader Ház akadálymentesítése említhető.
  6. Amennyiben a Kánya-villát nem akadálymentesítjük, úgy a rámpa kialakításakor nem kell tartani az akadálymentesítés előírásait, magyarán lehet kicsit meredekebb és tört vonalú is, így telken belül megoldható.
  7. Az épület körül a bejárat környezetében történő földfeltöltés, tereprendezés költségvonzata elenyésző a fent említett két bölcsőde beruházáshoz képest, ráadásul kertépítészeti eszközökkel a villa körüli telket a funkciókhoz igazodóan, hangulatosan át lehetne építeni.
  8. Elhelyezkedés szempontjából a Bajcsy-úti bölcsőde a jó megoldás, ugyanis nem szabad elfelejtenünk, hogy alig több, mint 200 m-es környezetben található az új Mogyoró úti Óvoda és a Györgyi Dénes Általános Iskola is. Gondolva a többgyermekes családok mindennapi, gyermekekkel kapcsolatos organizációs feladataira, egyértelmű segítség számukra.

Álláspontunk szerint kreatív tervezéssel elképzelhető a szükséges szintkülönbségi probléma áthidalása, sőt a megoldás akár egy bölcsődéhez illő „mókás” megjelenést is kölcsönözhet az épületnek. Annyi bizonyos, hogy a koncepcióterv elkészítése, vagy készíttetése mindenképp megéri, hiszen pozitív eredmény esetén jóval kevesebb beruházási költséggel lehetne a városközpontban egy 60 fős bölcsődénk. A tervezés hosszadalmas, rendkívül aprólékos munka. Engedélyeztetésnél várhatóan több szakhatóság előírásainak is meg kell felelni (ÁNTSZ, NÉBIH, Katasztrófavédelem, Városi tervzsűri), valamint az összes vonatkozó előírásnak (HÉSZ, OTÉK, Településképi Rendelet, Szabályozási terv). Tudjuk, hogy szakmailag nehéz ügy minden előírást betartani, de reménykedjünk a szakhatóságok pozitív hozzáállásában, és a tervező kreativitásában.

Balatonalmádi Városának megfelelő tanulsággal szolgálhat, hogy egy fejlődni kívánó városnak igenis kötelessége az igényfelmérés és a beruházások megfelelő műszaki, szakmai, stratégiai előkészítése, melyet nem a huszonnegyedik órában kell elkezdeni, hanem évekkel előtte. Amennyiben Önkormányzati szinten erre nincs szakmai kapacitás, úgy más fejlődő és példamutató Balaton-felvidéki településekhez hasonlóan (Balatonfüred, Tihany) külső szakmai csoportot kell bevonni a feladatok megoldására.

Aranyhíd Polgári Egyesület szakmai munkacsoportja a bölcsőde megvalósítása érdekében továbbiakban is felajánlja  minden érintett részére az együttműködés lehetőséget.