Balatonalmádi, a színes lépcsők városa

Urbanisztikai, művészeti és design projekt 2023

Balatonalmádi, a színes lépcsők városa

Urbanisztikai, művészeti és design projekt 2023

Részletes pályázati kiírás:

A Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület nyilvános pályázatot ír ki alkotóművészek és művészeti oktatásban részvevő fiatal alkotók részére, köztéri műalkotások létrehozására. A pályázat célja, hogy Balatonalmádi város területén található közterületi lépcsők színes műalkotásokká alakuljanak a város polgárai és az ide látogató nagyszámú turista örömére.

A pályázat Veszprém-Balaton 2023, Európai Kulturális Főváros program részét képezi.

 1. A pályázat kiírója:

Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület, (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 28., adószám: 19141703-1-19, bírósági nyilvántartási szám: 19-02-0003858) továbbiakban: kiíró.

 1. A pályázat célja, tárgya:

A Pályázat célja, hogy Balatonalmádi területén található közterületi lépcsők, professzionális művészek bevonásával és magas szintű művészi értéket és gondolatiságot képviselő, minőségi megvalósulásban, olyan műtárgyakká alakuljanak, mely az itt élőknek éppúgy, mint az idelátogató nagyszámú turistának, pozitív és maradandó élményt okoznak.

 1. Általános követelmények:

A kiíró elképzelése, hogy Balatonalmádi város közterületein olyan a városképbe illő, pozitív üzenetet hordozó alkotások kerüljenek, melyek hozzájárulnak az itt lakók és az ide látogatók pozitív életérzésének megerősítéséhez. A megvalósuló műveknek harmonikusan illeszkedniük kell a lakókörnyezetbe, vagy közterületbe, továbbá nem sérthetnek jogszabályt, beleértve a plagizálást is, jó ízlést, erkölcsöt, a közösség íratlan szabályait.

 1. Helyszínek:

A kiíró kilenc Balatonalmádiban található közterületi lépcsőre vonatkozóan írja ki a pályázatot. A lépcsők, egyedi adottságaikból és jellegükből fakadóan, különböző megvalósítási szempontokat vonnak maguk után, melyekről részletesen a www.aranyhid-egyesulet.hu/szineslepcsok honlapon kaphat tájékoztatást.

 1. A pályaművek megvalósításának keretösszege:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázott mű létrehozásának összes költségét és a megvalósítás tervezett ütemezését.

 1. A pályázók köre:
 • magánszemélyek és magánszemélyek csoportjai
 • egyéni vállalkozók
 • cégek
 • egyesületek, alapítványok, egyéb civil szervezetek
 1. A pályázókkal szemben támasztott követelmények

A kiíró elképzelése, hogy képzőművészek, grafikusok, dizájnerek egyénileg, vagy akár csoportosan is megszólítva érezzék magukat elképzelésük megvalósítására. Olyan alkotók, vagy alkotó csoportok jelentkezését várjuk, akik:

 • a kiíró elképzelésével azonosulni tudnak
 • a pályamunka terveit önállóan elkészítik
 • a helyszínekre vonatkozó környezeti adottságokat figyelembe veszik
 • a kivitelezést önállóan elvégzik
 • garantálják a kivitelezés magas minőségét és hosszú távú tartósságát
 • együttműködnek az adott közterület lakókörnyezetével és fenntartójával egyaránt
 • a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A pályázók kiválasztásánál kiemelten kezelt szempontok:

 • kreatív művészeti koncepció
 • helyspecifikus szemlélet
 • helytörténeti szempontok, kulturális emlékezet
 • kapcsolódás a kortárs kultúrához, társművészetekhez (irodalom, filozófia, film, stb.)
 • fenntarthatósági szempontok, anyaghasználat, újrahasznosítás
 • rekonstrukciós ötletek, állagmegőrzési javaslatok, tartósság
 1. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja. A pályázó – ide értve az alkotócsoport tagját is – a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén annak megvalósítására kötendő szerződéshez magyarországi székhellyel és adószámmal, magánszemély esetén magyarországi állandó lakhellyel és adóazonosító jellel rendelkezik.

A pályázók tudomással bírnak arról, hogy a pályaműveket más tulajdonán fogják végrehajtani. A pályázók vállalják tehát, hogy pályázati siker esetén az elkészült pályamű az ingatlan tulajdonosának vagyonát fogják gyarapítani.

A pályázók vállalják, hogy a pályázatot benyújtó jogi személynek egyidejűleg be kell jelentenie az eljárási jogosultságot igazoló dokumentumokat (cégkivonat, aláírási címpéldány), valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem állnak felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt. Ezzel egyidejűleg a jogi személynek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. Amennyiben a pályázó természetes személy, vagy azok csoportja, a pályázónak be kell nyújtania a csoport meghatalmazását, illetve nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot magánszemélyként kívánják végrehajtani. A magánszemély (vagy magánszemély csoport képviselője) ugyancsak igazolja, hogy nincs köztartozása.

 1. A pályázat benyújtása, módja és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február. 28. kedd, 24:00
A pályázat benyújtása a megjelölt határidő figyelembe vételéve az szineslepcsok@aranyhid-egyesulet.hu email címre történik a szükséges dokumentumok csatolásával.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. Pályázati adatlap kitöltve, aláírva, szkennelve, PDF formátumban visszaküldve. (fent található gomb használatával honlapról letölthető.)
 2. V. és szakmai munkásságot bemutató rövid portfolió, vagy online portfólió, honlap esetén az arra mutató link a pályázati adatlapon.
 3. Rövid leírás a lépcsőn megjelenő alkotás koncepciójáról.
 4. Részletes látványtervek és költségvetési tervezet a megvalósítani kívánt alkotásról.

Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A pályázat nyelve: magyar.

 1. A pályaművek elbírálása:
 • A pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el.
 • A zsűri tagjai:
 • Deák Erika – művészeti menedzser, filozófus, a Deák Erika Galéria tulajdonosa
 • Géczi János – József Attila-díjas költő, író, képzőművész, egyetemi oktató
 • Szűcs Attila – Munkácsy Mihály-díjas festőművész
 • Veszeli Lajos – Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett, Veszprém Megye Érdemrend-és Prima díjas festőművész, Balatonalmádi város díszpolgára
 • Szenteleki Gábor- Maticska Jenő-díjas festőművész
 1. Sikeres pályázat esetén:

A kiíró az elbírálást követően értesíti a pályázókat pályázatuk státuszáról.
A nyertes pályázókkal felveszi a kapcsolatot a szerződéskötés és a részletek kidolgozása okán.
Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

 1. Cégkivonat, bírósági nyilvántartás, egyéni vállalkozói nyilvántartás
 2. Képviseleti jogosultság igazolása
 3. Köztartozásmentesség igazolása
 4. Lemondó nyilatkozat a pályaműről nyertes pályázat esetén

A kiíró fenntartja a lehetőségét annak, hogy a pályázat kapcsán nem hirdet győztest.

 1. A művek megvalósítása:

A pályázóknak a szerződéskötést követően nyílik lehetőségük a pályamunkák megvalósítására, 2023. áprilistól, augusztus végéig.
A pályázó vállalja, hogy a pályamű elkészítésére támogatói szerződést köt a pályázat kiírójával.
A pályázó vállalja, hogy a pályamű önhibájából történő el nem készülte esetén a pályázati összeget 30%-kal növelten fizeti vissza.

 1. A művek átadása:

A ’Balatonalmádi a színes lépcsők városa” program szorosan kötődik a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz. A nyár folyamán elkészült művészi lépcsőket az iskolakezdés utáni időszakban, sajtótájékoztató keretében adja át a városnak az egyesület. Az első átadó sajtóeseményre szeptember 5-29. között kerül sor a városközpontban, mely alkalmával a zsűritagok röviden bemutatják a pályázati nyertes alkotókat és művészi projektjeiket a város elöljáróinak, Balatonalmádi polgárainak és a meghívott sajtó képviselőinek. A 9 lépcső átadására összesen három részből álló programsorozat keretében kerül sor szeptember-október folyamán felolvasások, élőzenei programok kíséretében.