A Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület értékelése a 2021-es évről

„Ignoráns és farkatlan”

Egy évvel ezelőtt a bizalomról és a bizalomépítés fontosságáról írtunk részletesen. A bizalom jellemből és kompetenciából áll, de kulcsa a hitelesség. Továbbra is úgy gondoljuk, minden vezető egyik fő feladata a bizalomépítés. Egyértelműen megállapítottuk, hogy változásra van szükség. Csaknem egy évvel később, testületi ülésen az egyik képviselő a következőket boncolgatta: „Válaszolni sokféleképpen lehet, de válaszolni kell, és a teljes igazságot kell a válaszokban adni. Csak igaz legyen. Ez a lényege ennek a dolognak, és akkor visszajön a bizalom, ami borzalmas nehéz ügy és nagyon hiányzik ennek a városnak, és nem tudom, hogy hol szállt el, de ezt vissza kell hozni, mert különben megette a fene ezt a hátralévő három évet.” Mi előző évértékelőnkben változásokat vártunk; redundancia helyett értéknövekedést, passzivitás helyett hatékony együttműködést, politizálás helyett több innovációt. Csapatmunkát, átláthatóságot, példamutatást.

Lássuk, mi valósult meg idén(re) javaslatainkból.

 

Hatékony együttműködés  

Egyesületünk még 2019-ben kezdeményezte nagy sikerrel a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális főváros (EKF), Balatonalmádi város és a helyi civilek együttműködését. Schildmayer Ferenc képviselő 2020 októberében előterjesztés formájában javasolta a város és az EKF közötti szerződés megkötését. Mint minden más civil előterjesztés, ez sem kerülhetett eredeti formában a testület elé. A hivatalos indoklás teljes mértékben szembe megy a demokratikus jogállam alapjaival, hiszen az az egyenlő tisztelet elvén nyugszik. A hatályos SZMSZ-től idegen, új jegyzői felfogás szerint az előterjesztéseknek további feltétele a „teljes polgármesteri azonosulás”. A hatékony munkavégzés érdekében a testületi ülésen képviselőnk munkacsoport felállítására tett javaslatot. A munkacsoport feladatai lettek volna: integrálni a helyi kezdeményezéseket, segíteni, koordinálni a pályázók munkáját. Az 5 főből álló, de további tenni akarók számára nyitott munkacsoportok a munkájukat térítés nélkül végezték volna. Érdemes az erről szóló jegyzőkönyvet tanulságból megismerni. Kicsinyeskedés, féltékenység, hozzá nem értés. Minimális többséggel (4 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás) megakadályozták a munkacsoport megalakulását. 5 év közös munkát reméltünk, hónapoknak is örülnénk, de mára már „Andy Warhol tizenöt perce is megható oldtimer-álom” csupán.  Ezzel kizárták az együttműködést és partvonalon kívülre állították a civileket. Ennek a felelőtlen döntésnek következménye, hogy városi kezdeményezésre 2021-ben semmilyen EKF-es program nem valósulhatott meg Balatonalmádiban. Annak ellenére nem valósult meg saját kezdeményezésre semmilyen program, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-ben Veszprém és Balatonfüred mellett Balatonalmádi a legnagyobb részvényes és igazgatósági tagsággal is rendelkezik a cég vezetésében! Felvetődik a kérdés, mégis mit értünk el 2021-ben a cégvezetésben az egyik legnagyobb részvényesként, igazgatósági pozícióban. Polgármesteri tájékoztatás szerint: idén semmit, de hosszabb távon nyertes pályázatot sikerült beadni a kolostor kertjének közösségi térré való átalakítására 120 millió forint értékben. De vajon nagy ez az elnyert összeg, vagy elenyésző? Ha Veszprémmel vagy Füreddel hasonlítanánk össze, akkor az ottani milliárdos elnyert összegek mellett szabad szemmel alig látható ez a támogatás. De hasonlítsuk össze inkább más településekkel.  Balatonkenese – szintén közösségi tér kialakítására – 225 millió, Ajka – 300 millió, Várpalota – 600 millió. Villával esszük a levest.   

 

Innováció – fejlesztések  

Az elmúlt évben próbáltunk megértéssel viszonyulni a városvezetés szerepfelfogásához. Természetesen elismerjük, ők kaptak felhatalmazást a választóktól arra, hogy legjobb tudásukkal vezessék a várost. Azt is tudjuk, hogy ez nem pusztán jog, hanem kötelesség és felelősség is vállukon, de azt se felejtsük el, hogy Caligula császár egyik konzulját Inciatusnak hívták, aki egyébként remek versenyló is volt.

Rajtunk kívül is több civil szervezet jelezte a városvezetésnek, partnerként lehet rájuk számítani. Mi tudomásul vettük, hogy ebből nem kérnek.

A végre épülő bölcsődéről minimális társadalmi egyeztetési, nézetegyeztetési folyamatokat sem folytattak. Hol pályázatokat írtak ki, majd vontak vissza, vagy teljesen alkalmatlan közbeszerzési szakértőt foglalkoztattak, hol csak köldöknézegetéssel telt a drága idő. Aggódó kérdésünkre megerősítést kaptunk, a polgármester szavatolta, hogy az eredeti mérföldkövek szerint a bölcsődei beruházás határidőre és a támogatási keretösszegen belül megvalósul. Az eredeti mérföldkövek alapján a bölcsinek 2021. május 29-re el kellett volna készülnie 550 millió forintból. Ebben az esetben ma már 66 család vehetné igénybe ezt a szolgáltatást, ennyi édesanya és apa élete lenne könnyebb. Az eredeti ütemterv tartásával a nyárra begyűrűző építőipari áremelések elkerülhetővé váltak volna. Azt gondoljuk, a legalább 200 millió forinttal megnövekedett beruházási költségért a felelős a döntéshozó, Illetve a döntés nem, vagy nem időben hozó. Elvárjuk, hogy a több, mint féléves késlekedés okozta beruházási többletköltség kerüljön meghatározásra, a felelősök az összeg kompenzálják, ezúttal lehívnánk a korábban említett szavatolást.

Dr. Kepli Lajos idei polgármesteri tevékenységéért elégségest ajánlunk. Ő ezt az elégséges osztályzatot úgy próbálja elfogadtatni a város polgáraival, hogy a bukott diákra mutogat: az óvodai beruházás még lassabban haladt! Ugyanakkor az alapkő-letételnél mondott beszédében kérte, most már mindenki inkább előre tekintsen.

Legyen. Ugyanakkor a következtetések levonása nélkül ezt felelősen megtenni nem lehet, mert azzal a veszéllyel fenyeget, hogy újra megtörténik a mulasztás. A hibákból sokszor érdemes tanulni, reméljük, hogy a bölcsődével kapcsolatban elkövetett mulasztások sora a sportcsarnoknál nem ismétlődik meg. Mi egyelőre ugyanazt a forgatókönyvet látjuk megvalósulni.

Kérdéseket vetnek fel a Kisfaludy pályázat keretében megvalósított átalakítások Balatonalmádi strandjain. Mint a többi beruházásnál, itt sem történt meg minimális szinten sem a társadalmi egyeztetés. A gyermekek által is kedvelt Budatava strand egész nyáron játszótér nélkül maradt, de úgy tűnik, mindegyik városi strand gazdátlan, általában a gondnokok próbálják csekély eszközeikkel, de kemény munkával, sok konfrontációval menteni a menthetőt.  Egy biztos, koncepció nélkül a strandokra költött pénz pazarlás. Tudjuk, kiket akarunk vendégül látni? Tudjuk, hova szeretnénk strandjainkat pozícionálni? Legyen elég a törölköző leterítése vurstlival körítve, vagy tervezünk színvonalat is?  Modern, valóban újszerű szolgáltatásokat? A fizetőképes kereslet megvan hozzá, csak ide kell hívnunk.

S ha már játszótér: mi továbbra is remek ötletnek tartjuk a vizes játszótér tervét és megvalósítását. Érthetetlen és értelmezhetetlen ennek a nyertes pályázatnak a visszadobása. Miért nem nyújtott be a város ezzel kapcsolatban pályázatot az EKF-hez?

Továbbra is minden kaotikusnak, átláthatatlannak látszik, a város vezetésében igazi fejlesztésirányítás továbbra sincs. Az látható, szinte menekülnek a feladatok elől.

 

Átláthatóság  

  1. márciusában az Új Almádi Újság nem tett eleget a semlegességi kritériumnak és a tájékoztatási kötelezettségnek, kizárta egyesületünket a részvételi demokráciából, elvette az ius murmurandi alapvető emberi jogát. A sajtószabadság jogának gyakorlása révén az alapjog jogosultja nem lehetett és azóta sem lehet aktív alakítója a demokratikus közvéleménynek. A városvezetés ezt jóváhagyta, megerősítette. Maradéktalanul osztjuk Jürgen Habermas tézisét: „A szabadság intézményei a szabadsághoz hozzászokott lakosság kezdeményezései nélkül széthullnak”.

Egyre több a panasz képviselőktől, bizottsági tagoktól, civil szervezetektől, magánszemélyektől, hogy a városvezetés válaszra sem méltatja őket. Nekünk is több időpontunkat mondta le a polgármester, mint amennyin egyeztetések után megjelent. Több levelünket sem tartotta válaszra méltónak, mint amennyit megválaszolt. Úgy tűnik, ez továbbra sem a bázisdemokrácia időszaka.

Móló ügyben a közvélemény továbbra sem tudja az igazság összes részleteit. Polgármester újságcikkben nyilatkozta, hogy előzetesen a beruházó sem engedélyt nem kért, sem pedig előzetes tájékoztatást nem adott. Azóta testületi ülésen elhangzott, hogy a beruházó engedélyt kért a mólón található két fa közül az egyik kivágására. A fa kivágására polgármesteri engedélyt kapott, ami önmagában is skandalum, de az is kiderült: a BAHART a fakivágási kérelemben azt is jelezte, azért szeretné a fát kivágatni, mert annak helyére a későbbiekben épületet kíván elhelyezni. Tehát egyértelmű csúsztatás, amikor polgármester úr azt nyilatkozza, hogy a beruházó a várost nem kérdezte meg és részére előzetes tájékoztatást nem adott. Egyébként pedig kerekedett az egészből egy a városhoz és a testülethez méltatlan show-műsor, aminek a hozzáadott értéke nulla, az energiát viszont viszi, és remekül használható politikai célokra. És szeretnénk megjegyezni: itt nem csupán a móló ügy a kérdés (az is!), hanem az, hogy mennyi ilyen ügy lehet még? A bizalom, a bizalom, a bizalom.

Érdemes tehát újra leporolni a 2019-ben hangoztatott szlogeneket: dinamizmus, transzparencia, újszerűség, ideje lenne tehát úgy megálmodni Almádit, hogy időként nem alszunk bele. 

***

Gustav Klimt ma már szinte Bécs védjegyévé vált, de műveinek fogadtatása eleinte nem volt egyértelműen pozitív. A bécsi egyetem számára készített monumentális tervei sohasem valósultak meg, mert a tervek annyira újszerűek voltak. A tervezett művei azért nem valósulhattak meg, mert – Klimtet idézve – az „ignoráns és farkatlan” konzervatív professzori kar visszautasította őket.

Kövessük Klimtet.

G. Klimt - Az ellentétes hatalmak könyörtelensége