„Nem szabad egyszerűen csak a régi dolgokat másolni, s úgy tenni, mintha lehetetlen volna jobbat kitalálni” Napóleon

Az Aranyhíd Polgári Egyesület elnökségének évértékelője

Most kénytelenek leszünk mi lenni Midász király borbélya. A borbélyok pedig mindig is nagyon beszédes és fecsegő emberek voltak, mindenképpen kikívánkozott belőlük a szó. Ha nagyon nem bírták, némelyikük lyukat ásott és abba ordította bele, hogy „a királynak szamárfüle van.”

A modern társadalmakban kiemelkedően fontos feladat a társadalmi tőke, ami az a képesség, hogy szervezetekben együtt tudjunk dolgozni közös célok elérése érdekében. A minél jobb együtt dolgozás attól függ, hogy a közösségek normái mennyire azonosak. Az Aranyhíd Polgári Egyesület viszonylag gyorsan felismerte, hogy a 2019-ben megválasztott képviselő-testület tagjai között az értékek nem mindig közösek, amik bizalmatlanságot szülnek, pedig a bizalomnak nagy gazdasági értéke van és nem mellesleg közösségépítő tényező is. A választásoktól eltelt 100. napon egyesületünk elnöksége közös vacsorára hívta az összes képviselőt annak érdekében, hogy az egymás közti kohézió és bizalom erősödhessen. Ha az estének címet kellett volna adni, ez lett volna: Politizálás helyett több innováció. Ekkor még tele voltunk reményekkel, hiszen az este 1-2 testületi tag különös passzivitása mellett jó hangulatban telt (ami ebben az időszakban meglepő dolognak számított), a közös gondolkodás, közös tervek, feladatok jegyében zajlott.

Kezdjük az év legnagyobb új beruházásával, a bölcsődével. Az előző képviselő-testület egy része úgy állt ehhez a kérdéshez, ahogyan a több évtizedes puha diktatúrában kialakult tudat, miszerint az állam úgyis ad magától. Hát nem ad magától, és ez várhatóan a jövőben is így fog maradni. Tenni kell érte! Ezt a harcot a szülőkkel összefogva a mi civil szervezetünknek kellett megvívnia jelentős ellenszélben. Már akkor is nagyon meglepett bennünket, hogy a jelenlegi testületi tagok közül is voltak, akik nem támogatták törekvéseinket, nem vettek részt az általunk szervezett pikniken, nem írták alá petíciónkat. A mai napig megdöbbenve olvassuk vissza azt a kevés, de hangos kisebbségi véleményt, kommenteket, ahogy a bölcsőde létrehozása ellen drukkoltak (az ilyen kommentekből szép kiállítást tudunk majd szervezni). Szerencsére a város országgyűlési képviselője, és a korábbi polgármestere mellénk állt. Az akkor nem támogatóktól, elutasítóktól érdekes érzés most azt olvasni, eredménnyel pályáztunk bölcsődéért. Sajnos már az új testület pályázatának beadása után is túlzott inaktivitás volt megfigyelhető olyan személyektől, akiktől az ember azt várta, az események élére fognak állni. Egyesületünk ennek érdekében minden együttműködést felajánlott, de a holtpontról való kimozdításhoz az országgyűlési képviselőtől érkezett segítség. Ez év februárjában a város bölcsőde céljára 550 millió vissza nem térítendő támogatást nyert el. Sajnos azóta annyi történt, hogy a pályázatokból a helyi vállalkozók kirekesztésre kerültek a döntéshozók által, ami megítélésünk szerint nem lokálpatrióta viselkedés, sorozatos csúszások vannak ajánlattételi felkérésben, tervezési határidőkben. Sőt! A képviselő-testületnek az elmúlt időszakban sem beleszólása, sem véleményezési lehetősége nem volt a döntéshozatalba. Tudomásunk szerint még ők sem kaptak tájékoztatást a bölcsőde pályázatok kapcsán, tehát a folyamatból teljesen ki voltak rekesztve. Azt gondoljuk, hogy ez a magatartás – vészhelyzettől függetlenül – nem transzparens, és mint ilyen, nem lehet etikus sem. Ezen mielőbb változtatni kell!

A többi fejlesztést, például a kerékpáros ügyességi pálya, okos zebra, vagy óriáskerék felállítása nem található meg semelyik képviselő kampányban tett ígéretében. Ezek a mikrobeavatkozások úgy jelzik, mintha „élne” a város, holott ez nem így van! Minden kaotikus és katyvaszos, a menedzselés úgy ahogy folyik, de a régi világ medrében, igazi fejlesztésirányítás a város vezetésében nincs. Ez azért is meglepő, mert a képviselők között van, aki hosszú ideje ott ül, van, aki szinte egy évtizede szeretne oda kerülni, mégis meglepődött tavaly október 14. hajnalban, hogy hosszú ideje tartó vágya beteljesült. Az író szerint nincs félelmetesebb dolog, mint mikor a vágyak találkoznak a valósággal. Mások azt tarják, ha nincs bátorságod tettekre, szervezz át, alkoss koncepciót. Beláthatjuk ezekre a feladatokra ott volt a felkészülés hosszú időszaka.

Határozott véleményünk, hogy a koronavírus járvány időszaka alkalmas lett volna sok mindenre, mégis úgy tűnik, ennek leple alatt a város vezetése inkább elkényelmesedett, hátradőlt. A veszélyhelyzet gazdasági kezelésére egyesületünk már annak kihirdetését követő 1 héten belül, 2020. március 20. napján javaslatokat tett a képviselő-testületnek Balatonalmádi gazdaságának védelmére vonatkozó intézkedési terv elkészítésére. Javasoltuk, hogy kezdjünk egy strukturált feladat és folyamat felméréssel minden területről. Javasoltuk továbbá, hogy ezt folytassuk fontossági sorrend felállításával: egyrészt időben, másrészt tartalmilag, a feladatok súlyát illetően. Hatékonyság miatt munkacsoportok felállítását szorgalmaztuk. Sokan érezték át az ügy fontosságát és sürgősségét, gyorsan kezdett szerveződni a testület nagy része által támogatott ötlet. Mígnem megérkezett egy polgármesteri levél, melyben tájékoztatva lett mindenki, hogy ez nem a bázisdemokrácia időszaka, a vészhelyzeti irányítás hierarchikus rendszerű. Sajnos a mai napig nem készült el egy dinamikus intézkedési terv vészhelyzet esetére!

Minden vezető egyik fő feladata a bizalomépítés. A bizalom jellemből és kompetenciából áll, de a kulcsa a hitelesség. Ebbe nem férhet bele, hogy írásos ígéretet megszegünk, hogy ígérjük magunkat, de nem érünk oda. De pont attól lesz valaki hiteles, hogy tesszük amit mondunk és minden amit csinálunk összefügg egymással. Gratulálunk, ha az állam pénzén egy kerékpáros szervizpontot hoznak Balatonalmádiba, de ahhoz nem, ha ezt megelőzően helyi civilek saját forrásból kettő bicikli szervizpontot átadnak a városnak? A bátorságtól leszünk hitelesek, hogy az értékrendünkkel és hitünkkel összhangban cselekszünk. A 100 éves trianoni megemlékezésre semmi maradandóval nem készülni? Azoktól az adottságoktól lesz valaki hiteles, amelyek bizalmat keltenek, a hozzáállástól, a megszerzett tudástól, stílustól. Nehéz hitelesnek lenni eddigi eredmények nélkül. A korábbi teljesítmény utal arra, hogy a vezető képes-e helyesen cselekedni.

A bizalomépítés minden kapcsolatban két irányú. Azonban egy hierarchikus – vagy azzá tett, azzá vált – munkaszervezetben határozottan az első számú vezető felelőssége. A bizalmat nem csak várni kell: csak úgy lehet elnyerni, ha adni is képesek vagyunk, csak egy irányban sosem működik. Ez az alapvető vezetéselméleti tézisek egyike. Hogyan tud egy vezető bizalmat adni? Folytatva az alapvető vezetéselméleti boncolgatást: bevonással, javaslatok kérésével, azok megvitatásával, valamint információk transzparens megosztásával. Ezek talán a legfontosabbak, de hosszan lehetne még sorolni. Mint ahogy azt is hosszan lehetne sorolni, hogy hol és milyen módon sérültek ezek a triviális módszerek az elmúlt egy évben. Lehet persze azt mondani, hogy a választók bizalmat szavaztak. Szó szerint igaz is. De két dolgot szem előtt kell tartani: 1) a választói bizalom minden körülmények között megelőlegezett bizalom 2) ezt a tiszavirág életű megelőlegezett bizalmat roppant könnyű elveszíteni, és nagyon nehéz újra építeni. Talán a példamutatás – a bizalomépítés szempontjából is – fontosabb, mint az online terek elfoglalása, mások ötletének folyamatos „lenyúlása”.

Változásra van szükség, mert Balatonalmádi életéből egy év teljesen elveszett, értékelhetetlen.

Milyen változásokra van szükség a jövőben? Redundancia helyett értéknövekedést. Passzivitás helyett hatékony együttműködést. Politizálás helyett több innováció. Bürokrácia helyett gyorsabb növekedést. One-man show-k helyett csapatmunkát. Átláthatóságot, példamutatást.

 

„Semmi sem nehezebb, mint dönteni.” (Napóleon)