Az Aranyhíd Polgári Egyesület mindenkori választásokkal kapcsolatos chartája

Az Aranyhíd Polgári Egyesület (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 28., Nyilvántartási szám: Veszprémi Törvényszék 19-02-0003858) közgyűlése, figyelemmel az Alapszabályunk III./1. pontjára, valamint az alapító tagok azon meggyőződésére, mely szerint lokálpatrióta egyesületünk kohéziója és alapértéke a pártsemlegesség és kizárólag a „balatonalmádi érdekek” szolgálata, a közelgő önkormányzati választások apropóján, de valamennyi jövőbeni választásra érvényes hatállyal az alábbi alapelveket és szabályokat fogadja el:

1./ Egyesületünknek, mint ahogy Városunknak is különböző politikai meggyőződésű, illetve országos politikával egyáltalán nem foglalkozó tagjai vannak. Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen jelentős a politikai megosztottság. Egyesületünk ezen megosztottságot Balatonalmádiban nem mélyíteni, hanem – ahogy névválasztásunkkal is erre törekedtünk – áthidalni óhajtja.

Tagságunkat az köti össze, hogy kizárólag lokálpatrióta és szakmai alapon kívánunk tevékenykedni annak érdekében, hogy az itt meglévő szellemi és anyagi javakat megőrizzük, legjobb tudásunk szerint fejlesszük és gyarapítsuk.

2./ A jövőbeni választásokon ezért egyesületünk, mint választójogi értelemben jelölő szervezet olyan jelöltet jelöl és Egyesületünk bármely módon kizárólag olyan jelöltet támogat, aki semmilyen pártnak nem tagja és nem jelöltje.

Egyesületünk a Balatonalmádi Város jövőjéért felelősséget érző és tenni akaró más civilszervezettel együtt a közös jelölés és támogatás lehetőségét fenntartja. 

Balatonalmádi, 2019. július 7.

 

 

Aranyhíd Polgári Egyesület

közgyűlése

Share this Post